دوره های زبان انگلیسی عمومی


زبان انگلیسی برای کودکان 3 تا 6 سال KIDS English
P2
P2
P1
P1

Pst2

Pockets Start 2

Pst1

Pockets Start 1

P6
P6
P5
P5
P4
P4
P3
P3زبان انگلیسی برای گروه سنی 7 تا 12 سال
Fst1
Fst1

Fst2
Fst2

F1
F1
F2
F2
F3
F3
F3
F4
F6
F5
F6
F6
F7
F7
F8
F8دوره های زبان انگلیسی بزرگسالان
EF1

EF4

EF1

EF3

EF1

EF2

EF1

EF1

EF1

EF8

EF1

EF7

EF1

EF6

EF5

EF5

EF1

EF12

EF1

EF11

EF1

EF10

EF1

EF9
آخرین تغییر: چهارشنبه، 7 خرداد 1399، 2:45 عصر