پیشنیاز: نقشه خوانی مکانیک- کارشناسی مهندسی مکانیک

با توجه به توسعه مباحث مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و تامین قطعات یدکی و بومی سازی در صنایع امروز، به نظر می رسد کلیه مهندسین و تکنسین‌های کارخانجات و موسسه‌های صنعتی می بایست در زمینه انتخاب اتصالات پیچ و مهره و طراحی اتصال مناسب دارای اطلاعات کافی باشند.

در این دوره آموزشی علاوه بر آشنایی با انواع استانداردهای موجود برای پیچ و مهره به مباحث بسیار کاربردی در خصوص این قطعات پرداخته خواهد شد.

سرفصل دوره:

الف) پیچهای انتقالی(power screw)

·        شناخت پیچ و مهره های انتقالی از نظر پروفایل (دنده ذوذنقه ای - دنده اره ای - دنده گرد و ...).

ب) پیچهای اتصالی(bolt connection)

·        تقسیم بندی پیچ های اتصالی از نظر سیستم (پیچ های متریک - پیچ های اینچی و ...)

·        شناخت مزیت ها و معایب و تفاوت های کاربردی پیچ های متریک و اینچی.

·        شناخت انواع موادی که در تولید پیچها استفاده می‌شوند.

·        شناخت شاخص هایی که روی آچارخورپیچ ها نوشته شده است (گرید پیچ - مقدار تنش تسلیم - استحکام کشش و ...).

·        شناخت فرآیندهای تولید پیچ ها مزیت و معایب هریک از آنها.

·        محاسبه چند نوع پیچ اتصالی از نظر مقاومت برشی و ... باری که قادر است تحمل نماید بصورت دستی و نرم افزاری با نرم افزار kissoft .

·        آشنایی پوشش دهی پیچ و مهره ها جهت جلوگیری از پدیده خوردگی.

·        آشنایی با جداول استاندارد پیچ ها و نحوه استفاده از آنها.

·        آشنایی با نحوه محاسبه تورک مورد نظر برای بستن پیچ با توجه به جنس پیچ.

·        آشنایی با فرآیند تولید پیچ و مهره (حدیده - قلاویز) کاری و نحوه تخلیه پیچ های شکسته از بدنه دستگاه ها.

·        آشنایی با نحوه مهندسی معکوس نمودن (مترولوژی) پیچ ها و مهره ها به منظور تامین قطعات یدکی.