این درس به ارائه مطالب کلیدی در علم کنترل به زبان صنعتی می پردازد و مناسب کسانی است که در سطوح مختلف طراحی، نظارت، اجرا یا بهره برداری فرآیند های صنعتی مختلف را بر عهده دارند.  پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها و کارخانجات فولاد از مرتبط ترین صنایع با این دوره هستند.