این بخش از دوره آموزشی آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به علت نیاز به افزایش مهارت ها هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند.

این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم‌های بخش Pre- IELTS قرار می‌گیرند.

این بخش علاوه بر تقویت مهارت‌های زبانی، به‌صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا می‌کند، و در واقع دارای اهداف دو گانه است

این بخش از دوره آموزشی آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به علت نیاز به افزایش مهارت ها هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند.

این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم‌های بخش Pre- IELTS قرار می‌گیرند.

این بخش علاوه بر تقویت مهارت‌های زبانی، به‌صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا می‌کند، و در واقع دارای اهداف دو گانه است

 

این بخش از دوره آموزشی آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به علت نیاز به افزایش مهارت ها هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند.

این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم‌های بخش Pre- IELTS قرار می‌گیرند.

این بخش علاوه بر تقویت مهارت‌های زبانی، به‌صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا می‌کند، و در واقع دارای اهداف دو گانه است

این بخش از دوره آموزشی آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به علت نیاز به افزایش مهارت ها هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند.

این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم‌های بخش Pre- IELTS قرار می‌گیرند.

این بخش علاوه بر تقویت مهارت‌های زبانی، به‌صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا می‌کند، و در واقع دارای اهداف دو گانه است.


این دوره برای افراد با سطح انگلیسی بالاتر از intermediate  طراحی شده است.  این دوره بر اساس نیازهای اساسی کارکنان سازمانها و شرکت ها طراحی شده است. 

در این دوره  کتاب   English for Presentations در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. ثبت نام در این دوره مستلزم  گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.این دوره برای افراد با سطح انگلیسی بالاتر از intermediate  طراحی شده است.  این دوره بر اساس نیازهای اساسی کارکنان سازمانها و شرکت ها طراحی شده است. 

در این دوره  کتاب   English for Meetings در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. ثبت نام در این دوره مستلزم  گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.این دوره برای افراد با سطح انگلیسی بالاتر از intermediate  طراحی شده است.  این دوره بر اساس نیازهای اساسی کارکنان سازمانها و شرکت ها طراحی شده است. 

در این دوره  کتاب   English for Emailsدر 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. ثبت نام در این دوره مستلزم  گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.این دوره برای افراد با سطح انگلیسی بالاتر از intermediate  طراحی شده است.  این دوره بر اساس نیازهای اساسی کارکنان سازمانها و شرکت ها طراحی شده است. 

در این دوره  کتاب   English for Telephoning در 22 جلسه، شامل 12 جلسه آنلاین و 10 جلسه آفلاین برگزار می شود. ثبت نام در این دوره مستلزم  گذراندن آزمون تعیین سطح می باشد.